CBCT w protetyce i implantoprotetyce

W protetyce takie badanie ma ogromną zaletę ponieważ planując leczenie protetyczne pacjenta (korony, mosty) mamy pewność, że zostaną osadzone na zębach bez zmian okołowierzchołkowych. Możemy również ocenić położenie wkładów koronowo-korzeniowych, perforacji lub nieosiowego położenia wkładu. Na pantomogramie w zębie 24 widoczne wkłady koronowo korzeniowe. Dopiero na przekrojach CBCT 3Dwidoczna zmiana pomiędzy korzeniami a także perforacja korzenia policzkowego
Aby wykonać pracę przykręcaną na implancie, ważny jest kąt wprowadzenia implantu. Na zdj nr1 wstawiony ząb w miejscu brakującego zęba 12. Na zdjęciu nr2 spozycjonowany implant z uwzględnieniem wykonania pracy przykręcanej. Na zdjęciu nr3 wszczepiony implant z augmentcją wyrostka zębodołowego z wykorzystaniem membrany PTFE na szkielecie tytanowym. Na zdjęciach nr 4 i 5 gotowa praca, której wykonanie było możliwe dzięki kompleksowemu planowaniu.

photo by: Mirosław Juszczak