CBCT w implantologii

Zatosowanie CBCT w implantologii

Prawidłowe zaplanowanie implantacji jest kluczem do powodzenia zabiegu. Tylko dzięki tomografii jesteśmy w stanie ocenić, czy implantacja w miejscu brakującego zęba będzie możliwa, ponieważ tylko na tomografii możemy ocenić szerokość wyrostka zębodołowego. Takiej możliwości nie daje nam pantomogram, dlatego planowanie implantologii na podstawie pantomogramu jest niewystarczające i może grozić licznymi powikłaniami. Na tomografii możemy precyzyjnie pomierzyć szerokość i wysokość kości, ocenić odległość od brzegu wyrostka do dna zatoki szczękowej, ocenić samą zatokę przed zabiegiem podniesienia dna zatoki szczękowej pod kątem obecności przegród w jej dnie, stanów zapalnych i pogrubienia śluzówki. Określenie położenia struktur anatomicznych takich jak jama nosowa,otwór przysieczny i kanał podniebienny, otwory bródkowe, przebieg kanału żuchwy ma istotne znaczenie dla prawidłowego umieszczenia implantu i zapobiega występowaniu późniejszych powikłań.

Zatosowanie CBCT w projektowaniu szablonów implantologicznych

Tomografie CBCT 3D wykorzystujemy do przygotowania szablonów implantologicznych. Na podstawie projektu i badania tomograficznego umieszczamy wirtualnie implanty w sposób optymalny nie tylko z punku widzenia chirurgicznego, ale również protetycznego. Zaprojektowany na podstawie takiego planu i wykonany w naszym laboratorium protetycznym w technologii CAD/CAM szablon implantologiczny zagwarantuje Państwu przeprowadzenie zabiegu wszczepienia implantów w sposób szybki, łatwy, bezpieczny i przewidywalny. Na etapie zabiegu chirurgicznego szablon minimalizuje ryzyko wystąpienia powikłań podczas wszczepiania implantów w szczęce w bliskim sąsiedztwie zatok szczękowych lub otwou przysiecznego, a w żuchwie jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczną odległość od kanału nerwu żuchwowego. Istnieje możliwość zaprojektowania i wykonania szablonu, zarówno w przypadku pojedynczych baraków zębowych, ubytku kilku zębów a także w przypadku całkowitego bezzębia np. w oparciu o aktualnie użytkowane przez pacjenta protezy.

photo by: Mirosław Juszczak