Elstom – chirurgia stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna jest dziedziną zajmującą się leczeniem schorzeń jamy ustnej. Większość pacjentów kojarzy chirurgię jedynie z usuwaniem zębów – jej aspekt jest zdecydowanie szerszy.

W zakres chirurgii stomatologicznej wchodzi również implantologia, sterowana regeneracja kości oraz drobne zabiegi operacyjne w obrębie wyrostka zębodołowego i tkanek miękkich jamy ustnej. W Elstom wachlarz zabiegów obejmuje ekstrakcje zębów jedno i wielokorzeniowych, chirurgiczne ekstrakcje zębów zatrzymanych (ósemek), ekstrakcje skomplikowane, resekcje i hemisekcje, plastykę połączeń ustno-zatokowych oraz cały szereg innych drobnych zabiegów na tkankach miękkich oraz twardych w jamie ustnej.

Ekstrakcja – usunięcie zęba

Jest zabiegiem wykonywanym w znieczuleniu miejscowym. Wydawać by się mogło, że podczas usuwania zębów potrzebna jest duża siła. W Elstom Elwira Sadlik-Zając staramy się wykonać ten zabieg jak najbardziej atraumatycznie bez jej użycia. W pierwszej fazie używane są delikatne i precyzyjne narzędzia chirurgiczne służące do zwichnięcia i rozchwiania korzenia usuwanego zęba. Czasami zdarza się, że już na tym etapie udaje się usunąć cały ząb. Jeśli jednak to nie wystarczy, wtedy używane są standardowe kleszcze chirurgiczne. Rany poekstrakcyjne, jeśli jest konieczność zaopatrywane są szwami chirurgicznymi.

Chirurgiczna ekstrakcja zębów

Zabiegi te zarezerwowane są głównie do usuwania zębów zatrzymanych lub częściowo wyrzniętych oraz pozostawionych korzeni po niekompletnych ekstrakcjach przeprowadzanych w przeszłości. Zęby zatrzymane to głównie trzecie zęby trzonowe potocznie zwane zębami mądrości lub ósemkami. Ekstrakcja zatrzymanej ósemki jest zabiegiem bardziej skomplikowanym niż ekstrakcja zębów stojących prawidłowo w łuku zębowym. Sprawne przeprowadzenie zabiegu przez doświadczony zespół dentystów Elstom oraz odpowiednie zaopatrzenie pacjenta po fakcie pozwala ograniczyć ewentualne powikłania pozabiegowe do niezbędnego minimum.

Zamykanie połączenia ustno-zatokowego

W pewnych sytuacjach uwarunkowanych anatomicznie, podczas ekstrakcji zębów górnych w obrębie od 4 do 8, może dojść do powstania połączenia przez zębodół jamy ustnej z zatoką szczękową. Stan taki wymaga zaopatrzenia chirurgicznego, co mieści się w standardowym pakiecie usług stomatologicznych Elstom.


Resekcja wierzchołka korzenia

Zabieg polegający na chirurgicznym odcięciu wierzchołka korzenia. Wykonuje się go w przypadku zębów ze zmianami okołowierzchołkowymi w kości, zębów w których leczenie kanałowe nie przyniosło oczekiwanego rezultatu, zębów w których po prawidłowym powtórnym leczeniu kanałowym nie doszło do wygojenia się zmian zapalnych oraz zębów na których została wykonana praca protetyczna z wkładem koronowo-korzeniowym. Taka procedura również wykonywana jest w Centrum Stomatologicznym Elstom.

Hemisekcja

Hemisekcja jest zabiegiem przeprowadzanym na zębach wielokorzeniowych (najczęściej zęby trzonowe) zniszczonych i złamanych, często ze stanem zapalnym. Polega na usunięciu w znieczuleniu miejscowym jednego (lub więcej) korzenia zęba wraz z częścią korony, przy pozostawieniu w jamie ustnej pozostałych korzeni. Zabieg ten wskazany jest, gdy występują zmiany okołowierzchołkowe przy korzeniach i kiedy leczenie endodontyczne nie jest już możliwe. Kolejnymi wskazaniami są problemy periodontologiczne (np. ubytek kości) i złamanie pionowe zęba lub korzenia. Taki ząb najczęściej wymaga późniejszej odbudowy protetycznej.

photo by: Mirosław Juszczak