Diagnostyka stomatologiczna

W Elstom u pacjentów pierwszorazowych przeprowadzamy szczegółową diagnostykę, którą rozpoczynamy od przeglądu i wykonania zdjęcia panoramicznego oraz zdjęć punktowych zębów, które były leczone kanałowo. Umożliwi to nam dokładne zaplanowanie przebiegu leczenia.

Przed rozpoczęciem leczenia stomatologicznego niezwykle ważne jest przeprowadzenie profesjonalnej i szczegółowej diagnostyki, która pomoże w odpowiednim wyborze metod leczenia. Aby zapewnić wysoką jakość oferowanych usług, szczególny nacisk w Elstom Elwira Sadlik-Zając kładziemy na dokładne planowanie.

Do pełnej diagnostyki niezbędne jest wykonanie zdjęcia rentgenowskiego. W pracowni radiologicznej w Elstom pracuje wykwalifikowany technik radiolog na najwyższej klasy sprzęcie, który umożliwia przeprowadzenie diagnostyki przy minimalnej ekspozycji na promieniowanie. Użycie zaawansowanej technologii pozwala na wyświetlenie zdjęcia bezpośrednio po wykonaniu i omówienie go z pacjentem na ekranie monitora.

photo by: Mirosław Juszczak