Pantomogram – cyfrowe zdjęcia rentgenowskie

W Pracowni Rentgenowskiej w Elstom zdjęcia w praktyce wykonywane są od ręki przez wykwalifikowany personel, a wynik zdjęcia wydajemy w zależności od potrzeb pacjenta lub wskazań lekarza kierującego; na płycie CD z programem do jego otwarcia i pracy na nim lub jako wydruk na foli rentgenowskiej uzyskany przy użyciu profesjonalnej drukarki medycznej.

W pracowni rentgenowskiej w Centrum Stomatologicznym Elstom Elwira Sadlik-Zając dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem (pantomogram) do zdjęć wewnatrzustnych i panoramicznych. Zdjęcia wewnatrzustne wykonujemy za pomocą punktowego cyfrowego aparatu RTG, gdzie dawka promieniowania jest 4 razy mniejsza niż w tradycyjnych aparatach analogowych. Do pantomogramów wykorzystujemy jeden z najlepszych Pantomogramów dostępnych na rynku. Zdjęcia wykonane tym aparatem są doskonałej jakości przy bardzo niskiej dawce promieniowania jaką pacjent otrzymuje podczas badania.

photo by: Mirosław Juszczak