RTG

W dzisiejszej stomatologii podstawą przeprowadzenia prawidłowego rozpoznania, a później leczenia jest prawidłowo przeprowadzona diagnostyka radiologiczna. Dlatego dla potrzeb własnych, naszych pacjentów, a także z myślą o innych lekarzach stomatologach stworzyłam pracownię radiologiczną wyposażoną w najnowocześniejszy sprzęt do diagnostyki radiologicznej. Wykonujemy zdjęcia RTG:
  • zębowe
  • pantomogram
  • tomografię CBCT 3D (całkowitą i częściową)
  • tomografię CBCT 3D zatok
  • tomografię CBCT stawów skroniowo-żuchwowych

photo by: Mirosław Juszczak