Projekt unijny zrealizowany przez Centrum Stomatologicznym ELSTOM Elwira Sadlik-Zając współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013


Tytuł projektu: „Wdrożenie wyników prac badawczo – rozwojowych w Centrum Stomatologicznym „ELSTOM” Elwira Sadlik-Zając”

Celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych na zlecenie Centrum Stomatologicznym ELSTOM Elwira Sadlik-Zając poprzez uruchomienie produkcji nowoczesnych prac protetycznych.

Planowane efekty: Wyposażenie przedsiębiorstwa w infrastrukturę niezbędną do wdrożenia wyników prac B+R – stworzenie nowoczesnej pracowni protetycznej umożliwiającej produkcję innowacyjnego produktu oraz komunikację z pacjentami oraz podmiotami stomatologicznymi.

Wartość projektu: 688 755,00 PLN
Wartość dofinansowania: 482 142,48 PLN
Projekt unijny zrealizowany przez Centrum Stomatologicznym ELSTOM Elwira Sadlik-Zając współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

Tytuł projektu: Innowacyjne urządzenia i nowe usługi w nowo powstającym Centrum Stomatologicznym ELSTOM
Nr projektu: 08.10-WND-RPLU.01.01.00-06-196/10
Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje
Nazwa Działania: Działanie 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw
Realizacja projektu przyczyniła się do wprowadzenia do naszej oferty następujących nowych usług:

  • Leczenie zachowawcze z wykorzystaniem najnowocześniejszych materiałów
  • Leczenie endodontyczne z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu.
  • Stomatologia estetyczna
  • Wykonywanie zdjęć cyfrowych zębów
  • Leczenie protetyczne
  • Leczenie periodontologicznie

Zapytanie Ofertowe Nr 6/2017

Dostawa urządzenia fiskalnego
11-05-2017r.

   pobierz dokumentację

Wynik postępowania
23-05-2017r.

   pobierz dokumentację

Zapytanie Ofertowe Nr 5/2017

Dostawa sprzętu do pracowni protetycznej
11-05-2017r.

   pobierz dokumentację

Wynik postępowania
22-05-2017r.

   pobierz dokumentację

Zapytanie Ofertowe Nr 4/2017

Dostawa mebli biurowych do pracowni protetycznej
05-05-2017r.

   pobierz dokumentację

Wynik postępowania
22-05-2017r.

   pobierz dokumentację

Zapytanie Ofertowe Nr 3/2017

Dostawa lupy stomatologicznej na czepcu ze światłem LED
05-05-2017r.

   pobierz dokumentację

Wynik postępowania
22-05-2017r.

   pobierz dokumentację

Zapytanie Ofertowe Nr 2/2017

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem nw. sprzętu komputerowego z oprogramowanie oraz zestawem do kodów kreskowych.
27-04-2017r.

   pobierz dokumentację

Wynik postępowania
08-05-2017r.

   pobierz dokumentację

Zapytanie Ofertowe Nr 1/2017

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu CAD/CAM.
26-04-2017r.

   pobierz dokumentację

Wynik postępowania
05-05-2017r.

   pobierz dokumentację

Zapytanie Ofertowe

Dostawa wraz z montażem mikroskopu stomatologicznego z nasadką uchylną 220 stopni oraz wersją jezdną.
24-10-2016r.

   pobierz dokumentację

Wynik postępowania
03-11-2016r.

   pobierz dokumentację

Adresy instytucji informujących o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego:

DEPARTAMENT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
tel. 81 44 16 738, fax. 81 44 16 740
email: drpo@lubelskie.pl
www.rpo.lubelskie.pl

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE
ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin
tel. 081 46 23 800, fax 081 46 23 840
Punkt informacyjny: 081-46-23-831 lub 081-46-23-812
e-mail: lawp@lubelskie.pl
www.lawp.leu

photo by: Mirosław Juszczak