CBCT w chirurgii stomatologicznej

Zatosowanie CBCT w chirurgii stomatologicznej i szczękowo – twarzowej

Tomografia ma szczególne zastosowanie przed ekstrakcją zębów, a zwłaszcza w celu określenia położenia zatrzymanych ósemek. Dzięki temu badaniu widać morfologię ich korzeni, liczbę, a także, co ma znaczenie podczas ekstrakcji, położenie w stosunku do zatoki szczękowej, dzięki czemu przed zabiegiem możemy stwierdzić ich ewentualne połączenie z zatoką. W przypadku zębów dolnych bardzo ważne jest określenie stosunku korzeni do kanału żuchwy, w którym przebiega nerw zębodołowy dolny. Dzięki tomografii możemy ocenić urazy zębów i kości części twarzowej czaszki, a także wszelkiego rodzaju zmiany zapalne i nowotworowe w kości, a także powikłania po ekstrakcji zębów, np. pozostawione korzenie. W doskonały sposób widać gojenie ubytków kostnych, po ekstrakcji bądź leczeniu endodontycznym.

photo by: Mirosław Juszczak