CBCT w endodoncji

Dzięki badaniu CBCT w sposób jednoznaczny i nie budzący żadnych wątpliwości jesteśmy w stanie określić ilość korzeni i kanałów w zębie, ocenić trójwymiarową rozległość zmian zapalnych, wykryć ubytki blaszki zbitej zewnętrznej lub wewnętrznej towarzyszące zmianom zapalnym, czego w żaden sposób nie możemy stwierdzić na podstawie pantomogramu czy zdjęcia zębowego. Zęby posiadają skomplikowaną morfologię.Cczęsto dodatkowe kanały są doskonale widoczne na CBCT, a zatem możemy ocenić szczelność wypełnienia kanału, a także perforacje i pęknięcia korzeni. Bardzo pomocne jest zastosowanie tego badania przy odnajdowaniu ujść kanałów, które są zobliterowane, a na podstawie pomiarów na przekroju CBCT możliwe jest dokładne określenie miejsca wejścia do zobliterowanego kanału.

photo by: Mirosław Juszczak